Vadlīnijas saistībā ar Eiropas Parlamenta vēlēšanām

Vadlīnijas saistībā ar Eiropas Parlamenta vēlēšanām

Pieņemti: 14.02.2024. valdes sēdē

Apstiprinu: Biedrības prezidente A. Mālkalna

Mērķis un misija: Projekta “Mūsu balsis, mūsu nākotne!” mērķis ir informēt primāri jauniešus, bet iesaistot arī plašāku sabiedrību,  par Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanam un veicināt pilsonisko iesaistīšanos bez aizspriedumiem pret kādu politisko partiju vai ideoloģiju. Mūsu misija ir veicināt informētu līdzdalību demokrātijas procesos un aktīvu jauniešu iesaisti un pārstāvniecību EP vēlēšanās.

 

Bezpartejiskas aktivitātes: EP kandidātiem ir aizliegts ļaunprātīgi un apzināti izmantot organizācijas vārdu, cilvēkresursus, platformas vai pasākumus, lai veicinātu savus politiskos mērķus vai atbalstītu konkrētas politiskās kampaņas. Biedrība pieļauj iesaistīt EP kandidātus dažādās biedrības organizētajās aktivitātēs, kur stingri tiek ievērots politiskās neitralitātes princips un tiek pārstāvētas dažādas partijas un ideoloģijas, tai skaitā ievērojot arī dažādu EP politisko grupu reprezentāciju, tikai un vienīgi ar mērķi informēt jauniešus un sabiedrību par EP vēlēšanām un aicināt tajās piedalīties. Biedrība caur šādām aktivitātēm nekādā veidā nesniedz tiešu labumu iesaistītajām partijām vai individuāliem kandidātiem.

Projektā iesaistītais personāls (t.s. brīvprātīgie) un biedrības valde neiesaistās partiju vai deputātu veidotajās pirmsvēlēšanu un publicitātes veicināšanas aktivitātēs.

 

Cieņa pret uzskatu dažādību: biedrība augstu vērtē domu dažādību un veicina cieņpilnu dialogu starp deputātiem ar atšķirīgām politiskajām perspektīvām. Tomēr biedrība ir tiesīga izvairīties no sadarbības ar politiskajām partijām, kas tieši, ar savu retoriku un darbībām,  apdraud Latvijas valstiskumu, teritoriālās integritātes un neaizskaramības ideju, kā arī demokrātiskās un Eiropeiskās integrācijas vērtības.

 

Reprezentācija: Attiecībā uz biedrības nostāju par EP vēlēšanām, kā arī sarunās ar dažādiem politisko spēku pāstāvjiem un partijām, biedrības oficiālo nostāju paušanu un reprezentāciju var veikt tikai un vienīgi biedrības valde un projektā iesaistītais personāls. Visiem biedrības biedriem ir aizliegts vienlaikus atklāti paust savu piederību biedrībai un kādam politiskajām spēkam vai kandidātam, kas varētu liecināt par biedrības tiešu vai netiešu piederību vai sasaisti ar kādu politisko spēku.

Atbildība un izpilde: šo vadlīniju pārkāpumi tiks izskatīti Ētikas komisijā. Organizācijas pārstāvji tiek aicināti ziņot par jebkādām bažām saistībā ar iespējamiem politiskās neitralitātes pārkāpumiem ētikas komisijai un organizācijas vadībai. Attiecīgās atrunas ir spēkā līdz 2024. gada 31. jūlijam.